FORM DOLDURUN
Hayallerinden Vazgeçme İntergenç Yanında

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi

İntergenç, Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi Resmi Türkiye Temsilcisidir.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi 1787 yılında, dünyada kurulan ilk veterinerlik üniversitesinden (1762,Lyon) sadece 25 sene sonra Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kurulmuştur. Macaristan’da veterinerlik eğitimi veren tek yüksek öğretim kurumu olan üniversite İngilizce, Almanca ve Macarca olmak üzere toplam üç dilde Macar ve uluslararası öğrencilere eğitim vermektedir.

Hali hazırda Macaristan devleti ve Avrupa Birliği tarafından gerekli tüm lisans ve akreditasyonlara sahip olan üniversite çok yakın zamanda Amerika ve Kanada ülkelerinden de gerekli akreditasyonları alacak ve Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi’nden mezun öğrenciler bu iki ülkede de veterinerlik lisansı alabilecektir. (Üniversitenin başvurusu onaylanmış ve prosedürlerin tamamlanması beklenmektedir.)

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi Mottosu : Ayrımcılık Karşıtı Üniversite

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi hiçbir öğrencisini cinsiyet, ırk, dini inanç gibi özelliklere göre ayırmaz ve başkaları tarafından ayrımcılık yapılmasına müsaade etmez.

 İngilizce Veterinerlik Programı

Macaristan’da veterinerlik eğitimi almak isteyen Türk öğrenciler büyük çoğunlukla İngilizce programı seçmektedirler.

İngilizce bölüm hakkında önemli bilgiler :

 • 5,5 yıl sürer.
 • Eğitim programı Avrupa’da veterinerlik eğitimi veren diğer üniversitelerle uyumludur.
 • İlk 2 yıl boyunca (preklinik) Anatomi, Histoloji, Embriyoloji, Biyoloji, Kimya, Fizik, Zooloji, Fizyoloji, Biyokimya, Etoloji, Tarım Ekonomisi, Botanik, Biyomatematik ve Bilgisayar Uygulaması dersleri görülür. İngilizce, Latin ve Macarca isteğe bağlı dersler olarak seçilebilir.
 • Daha sonraki 3 yıl Hayvan Üreme, Patoloji, Farmakoloji, Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Patofizyoloji, Parazitoloji, Hayvan Beslenme, Veterinerlik, Cerrahi, Kadın Hastalıkları,Gıda Hijyeni, Adli Veterinerlik, Hayvan Hijyen, Epizooloji ve Devlet Veteriner Hekimliği dersleri görülür.
 • Son sömestr ise üniversite kliniklerinde ve üniversite ile partner eğitim kurumlarında pratik sömestr(uygulamalı dönem) olarak geçirilir.
 • Müfredatın bir parçası olarak öğrenciler okulun kendi eğitim sahalarında, eyalet çiftliklerinde ve uygulayıcı veteriner hekimliklerde eğitim alırlar.
 • Müfredatın tamamı Avrupa Birliği standardı olan 5000 saat eğitimden fazlasını içerir.
 • Avrupa Birliği tam üyesi olan Macaristan’da veterinerlik mezunu olan tüm öğrencilerin diploması diğer AB üyesi ülkeler ve çeşitli dünya ülkeleri tarafından tanınır ve kabul edilir.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi Kabul Şartları

Avrupa’da veterinerlik eğitimi veren bir çok üniversitede olduğu gibi Macaristan’da veterinerlik okumak için de giriş sınavlarını başarı ile geçmeniz gerekir. Giriş sınavlarında biyoloji, kimya ve İngilizce derslerinden yazılı ve sözlü olmak üzere toplam iki oturuma katılacaksınız.

Sınav Konuları :

Biyoloji

 1. Chemical basis of life: Carbon, Oxygen, Nitrogen
 2. Chemical groups, Water, pH, Lipids
 3. Carbohydrates
 4. Amino acids, Proteins, Biochemical reactions, Enzymes
 5. Nucleosides, nucleotides, nucleic acids
 6. Discovering the genetic material
 7. Flow of genetic information: Genetic code
 8. DNA replication
 9. Synthesis of RNAs: Transcription
 10. Synthesis of Proteins: Translation
 11. Cell division: Mitosis
 12. Cell division: Meiosis
 13. Structure of cells: Nucleus, nucleolus
 14. Structure of the cells: Endoplasmatic Reticulum
 15. Structure of the cells: Cytoplasm, cytoskeleton, vesicles, cell membrane, cell wall, comparison of euand prokaryotic cells
 16. Strucure of the cells: Mitochondria
 17. Oxydative phosphorylation
 18. Basics of Immunology
 19. Questions related to the structure of the mammalian body, circulation, nervous system and visceral organs etc. may also occur.

Kimya

 1. Matter, atomic theory of matter
 2. Periodic table
 3. Nomenclature of inorganic compounds
 4. Electronic structure of atoms
 5. Stochiometry and chemical equations
 6. Chemical bounds and intermolecular forces
 7. Gaseous state, gas laws
 8. Solutions, concentrations
 9. Reaction kinetics and chemical equilibria
 10. Electrolytic equilibria, acid-base theories
 11. Redox reactions
 12. Introduction to organic chemistry, alkanes
 13. Cycloalkanes, alkenes, dienes and alkynes
 14. Aromatic hydrocarbons and alkyl halides
 15. Alcohols, phenols and ethers
 16. Aldehydes and ketones
 17. Carboxylic acids
 18. Carboxylic acid derivates (esthers, amides) soaps
 19. Amines, heterocyclic compounds (pyrrol and pyridine)
 20. Carbohydrates

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi Hazırlık Programı

Macaristan’da veterinerlik eğitimine direk başlamak için hazır değil iseniz üniversitenin McDaniel College Budapest iş birliği ile verilen Pre-Med programına katılabilirsiniz. Bu eğitim boyunca biyoloji, kimya, İngilizce ve medikal İngilizce dersleri göreceksiniz.

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi Ücretleri

Yıllık Eğitim Ücreti : € 12.480

Başvuru Ücreti : € 200

Giriş Sınavı Ücreti : € 250

Kayıt Ücreti : € 220

Hazırlık Ücretleri

1 yıl Pre-Med € 6.380 Euro

Başvuru Ücreti : € 200 Euro

Kayıt Ücreti : € 220 Euro

Works with AZEXO page builder